میزبانی وب سرویس اختصاصی مجازی

یک سرور خصوصی مجازی (VPS) چیست؟

پاسخ :

سرور اختصاصی مجازی (VPS) سرورهای مجازی است که می تواند به سرورهای مجازی چندگانه در یک سرور فیزیکی واحد تقسیم شود. هر سرور مجازی می تواند سیستم عامل، برنامه های کاربردی و داده های خود را اجرا کند که همه از همه جدا شده اند و همچنین می تواند به صورت مستقل راه اندازی مجدد شود.

مزایای استفاده از VPS چیست؟

پاسخ :

امنیت: سرور خصوصی مجازی بسیار امنتر از سرور مشترک است. این یک سرور فیزیکی خواننده را به چندین سرور مجازی برای کار مستقل تقسیم می کند. انعطاف پذیری: یک سرور اختصاصی مجازی محیط عملیاتی خود را دارند، کاربران می توانند برنامه های خود را نصب کنند. هزینه بهره وری: میزبانی وب VPS ارزان تر از میزبانی اختصاصی است. آزادی: کاربران می توانند سرورها را با توجه به نیازها و مشخصات خود مدیریت کنند. منابع: هر کاربر می تواند به تمام منابع و فضا دسترسی پیدا کند زیرا منابع اشتراکی وجود ندارد.

تفاوت بین VPS و یک سرور اختصاصی چیست؟

پاسخ :

سرور اختصاصی مجازی (VPS) سرورهای مجازی است که می تواند به سرورهای مجازی چندگانه در یک سرور فیزیکی واحد تقسیم شود. هر سرور مجازی می تواند سیستم عامل، برنامه های کاربردی و داده های خود را اجرا کند که همه از همه جدا شده اند و همچنین می تواند به صورت مستقل راه اندازی مجدد شود. یک سرور اختصاصی یک سرور است که توسط میزبان وب برای شما اجاره می شود. شما از راه دور دسترسی به سرور دارید و می توانید سرور را به نیازهای خود سفارشی کنید. سرور متعلق به میزبان وب است و شما دسترسی فیزیکی به سرور ندارید.

بازگشت به لیست سوال و جواب ها